Hoppa till huvudinnehåll
Vad är en halvförsäkring?
S
Skrivet av Support
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I en halvförsäkring ingår den grundläggande trafikförsäkringen som är ett måste för alla bilägare. En halvförsäkring ger dig också ett skydd mot skador som kan ske på din egen bil såsom maskin-, glas-, stöld- eller brandskador. Men även bärgning och rättsskydd. 

Maskinskada

Ersättning ingår för maskinskada eller fel som plötsligt och oförutsett uppstår på vissa komponenter.
Försäkringen gäller inte för fordon som är äldre än åtta år eller som har gått längre än 10 000 mil. Så snart någon av dessa gränser har passerat så upphör försäkringen. Vi ersätter bl.a. inte skada som orsakats av köld, väta, fukt, eller korrosion. Om bilen inte har servats enligt serviceboken minskas ersättningen med 50 % eller t.o.m. så mycket att ingen ersättning alls lämnas.

Glas (stenskott)

Ersättning ingår för reparation eller byte av vindrutor som krossats eller spräckts av t.ex stenskott.
Glasförsäkringen ersätter inte skada vid trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller skadegörelse.

Stöld

Ersättning ingår om din bil stjäls och för skador på bilen efter inbrott/stöldförsök. Försäkringen omfattar också utrustning och tillbehör som är normalt för bilar. Bilen ska vara låst. För viss egendom finns det beloppsbegränsningar t.ex. ljud-, bild och navigationsutrustning 30 000 kr. Fler begränsningar finns i villkoret. Försäkringen gäller inte vid olovligt brukande.

Brand

Ersättning ingår för skador på bilen efter brand, explosion eller blixtnedslag. Skador på elektriska kablar efter kortslutning.

Försäkringen gäller inte för skador som uppstår genom explosion i motor, avgassystem, däck eller slangar.

Bärgning (assistans)

Ersättning ingår för hjälp med bärgning av bilen om den skadas under färd eller om föraren blir sjuk eller skadad.

Rättsskydd

Försäkringen betalar i vissa tvister ombuds- och rättegångskostnader som du inte kan få ersättning för av motpart eller annan. Du kan inte få ersättning om du, i eller utom rättegång, avstår från dina möjligheter att få ersättning från motparten. Försäkringen gäller för det försäkrade fordonets ägare, brukare och förare i denna deras egenskap. Försäkringen gäller inte för den som brukat fordonet utan lov.

Fick du svar på din fråga?