Alla samlingar
Allmänt
Klagomål - har vi begått ett misstag?
Klagomål - har vi begått ett misstag?

Innehåller information om du har ett klagomål eller är missnöjd med någonting som vi gjort eller erbjudit.

S
Skrivet av Support
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vi vill att du ska vara nöjd med oss och den service vi levererar. Om vi inte har levt upp till dina förväntningar vill vi att du kontaktar oss.


Har du synpunkter på handläggningen av ditt ärende eller är det något annat som inte har fungerat som det ska?

Här får du information om hur du går tillväga om du har ett klagomål.

1. Vänd dig till den som behandlat ärendet.

Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende eller hur du blivit bemött kan du vända dig till den som handlagt ärendet. Detta är oftast tillräckligt för att situationen eller eventuella oklarheter ska klaras upp.

2. Begär omprövning av beslutet

Är du missnöjd med beslutet i ditt skadeärende kan du begära omprövning genom att skicka ett mail till [email protected] Du ska skriftligen framföra hur du vill att beslutet ändras och varför. En skadereglerare kommer efter detta att meddela ett nytt beslut; ett omprövningsbeslut.

3. Kontakta evolis Klagomålsansvarige

Är du missnöjd även med omprövningsbeslutet, eller har du synpunkter på försäkringsförmedlingen, kan du framställa ett klagomål till evoli försäkrings klagomålsansvarige. För att så snabbt och effektivt som möjligt kunna ta ställning till ditt klagomål behöver vi få skriftlig information om vad du anser är fel.

Vi tar tacksamt emot ditt klagomål via adressen [email protected].

Klagomålsansvarige gör en fristående prövning av ärendet och kan därför behöva lite tid för att fatta beslut. Vår målsättning är att återkomma så snart som möjligt, med en återkoppling inom två veckor med besked om hur ärendet kommer att hanteras.

Klagomålsansvarige kan pröva de flesta ärenden men det finns några undantag, till exempel ärenden som inte först har omprövats på berörd avdelning.

Klagomålsansvarige prövar inte ärenden där mer än ett år förflutit efter det aktuella beslutet eller bemötandet som du inte är nöjd med.

4. Vänd dig till extern nämnd eller domstol, eller få rådgivning

När prövningsmöjligheterna inom evoli försäkring är uttömda, kan du vända dig till extern nämnd eller domstol för prövning. Önskar du rådgivning finns även ett antal olika alternativ, se nedan.


Alternativ för tvistlösning

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om pension, försäkring och skadereglering men prövar inte tvister.

0200-22 58 00
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
konsumenternas.se

Du kan även vända dig till Konsumentverket och deras upplysningstjänst Hallå Konsument, eller den kommunala konsumentvägledningen för råd och hjälp. För att se vad just din kommun erbjuder, se din kommuns hemsida.

0771-525 525
Hallå Konsument
Box 48
651 02 Karlstad
hallakonsument.se

Allmänna Reklamationsnämnden

Du som är privatperson har möjlighet att göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar kostnadsfritt tvister mellan företag och privatpersoner efter att företaget tagit slutlig ställning, förutsatt att tvisten rör mer än 2000 kr.

08-508 860 00
Box 174
101 23 Stockholm
arn.se

Trafikskadenämnden

Trafikskadenämnden prövar ärenden som rör personskada i följd av trafik. Trafikskadenämnden lämnar rådgivande yttranden om bedömning och beräkning av ersättningsfrågor gällande trafikskadeersättning. Försäkringsbolagen är skyldiga att rådfråga nämnden i vissa frågor.

08-522 787 00
Box 24048
104 50 Stockholm
trafikskadenamnden.se

Domstol

Du kan alltid få en tvist prövad av tingsrätten. De flesta försäkringar innehåller även en rättsskyddsförsäkring som kan ersätta delar av rättegångskostnaderna.

Klagomålsansvarig för evoli är Oskar Norman.

Personförsäkringsnämnden

Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som gäller medicinsk bedömning i sjuk- och olycksfallsförsäkring eller hem- och reseförsäkring.
Kontaktuppgifter samt hemsida för vidare information finner du nedan:
Personförsäkringsnämnden
Box 24067
104 50 Stockholm
Telefon: 08 – 522 787 20
www.forsakringsnamnder.se/personforsakringsnamnden/provning-i-namnden-pfn/

Kommunala konsumentvägledningen

Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Kontakta din kommun eller besök kommunens hemsida för mer information.

Fick du svar på din fråga?