Alla samlingar
Allmänt
Klagomål - har vi begått ett misstag?
Klagomål - har vi begått ett misstag?

Innehåller information om du har ett klagomål eller är missnöjd med någonting som vi gjort eller erbjudit.

S
Skrivet av Support
Uppdaterad för mer än en vecka sedan


Vi vill att du ska vara nöjd med oss och den service vi levererar. Om vi inte har levt upp till dina förväntningar vill vi att du kontaktar oss.


Vi ber dig att i första hand höra av dig till den som gjort bedömningen av din skada eller handlagt ditt ärende, oftast kan ett mail eller ett telefonsamtal rätta till fel eller missförstånd som har skett. Du kan även begära att ditt ärende ska omprövas av en ansvarig på avdelningen.

Är du fortfarande inte nöjd kan du kontakta klagomålsansvarig för att få ditt ärende omprövat [email protected] Vi kommer att behöva ditt namn, information så vi vet vilken försäkring eller skada det gäller, kontaktuppgifter till dig och såklart en förklaring till varför du inte är nöjd. Klagomålsanvarig kommer att gå igenom ärendet och kontakta dig inom 14 dagar för att informerar dig om hur vi ser på ärendet. Om vi, av någon anledning inte har möjlighet att kontakta dig inom 14 dagar kommer vi att åtminstone kontakt dig inom utsatt tid och förklara varför vi inte kommer att hinna svar dig och när du kan förvänta dig ett svar.

Andra vägar för rådgivning och prövning

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om pension, försäkring och skadereglering men prövar inte tvister.

0200-22 58 00
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
konsumenternas.se

Du kan även vända dig till Konsumentverket och deras upplysningstjänst Hallå Konsument, eller den kommunala konsumentvägledningen för råd och hjälp. För att se vad just din kommun erbjuder, se din kommuns hemsida.

0771-525 525
Hallå Konsument
Box 48
651 02 Karlstad
hallakonsument.se

Allmänna Reklamationsnämnden

Du som är privatperson har möjlighet att göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar kostnadsfritt tvister mellan företag och privatpersoner efter att företaget tagit slutlig ställning, förutsatt att tvisten rör mer än 2000 kr.

08-508 860 00
Box 174
101 23 Stockholm
arn.se

Trafikskadenämnden

Trafikskadenämnden prövar ärenden som rör personskada i följd av trafik. Trafikskadenämnden lämnar rådgivande yttranden om bedömning och beräkning av ersättningsfrågor gällande trafikskadeersättning. Försäkringsbolagen är skyldiga att rådfråga nämnden i vissa frågor.

08-522 787 00
Box 24048
104 50 Stockholm
trafikskadenamnden.se

Domstol

Du kan alltid få en tvist prövad av tingsrätten. De flesta försäkringar innehåller även en rättsskyddsförsäkring som kan ersätta delar av rättegångskostnaderna.

Klagomålsansvarig för evoli är Linda Arén.

Fick du svar på din fråga?