Motor (maskinskada)
S
Skrivet av Support
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I en halv-och helförsäkring ingår ersättning för maskinskada eller fel som plötsligt och oförutsett uppstår på vissa komponenter.
Försäkringen gäller inte för fordon som är äldre än åtta år eller som har gått längre än 10 000 mil. Så snart någon av dessa gränser har passerat så upphör försäkringen. Vi ersätter bl.a. inte skada som orsakats av köld, väta, fukt, eller korrosion. Om bilen inte har servats enligt serviceboken minskas ersättningen med 50 % eller t.o.m. så mycket att ingen ersättning alls lämnas.


Självrisk för motor (maskinskada) är valbar, men beror också på hur långt bilen körts samt bilens ålder. Om bilen är äldre än 5 år eller har körts mer än 8 000 mil gäller försäkringen med högre självrisk. Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev.

Fick du svar på din fråga?