Hur tecknar jag en försäkring?
S
Skrivet av Support
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Steg 1: Beräkna pris

När du vill räkna pris på en bilförsäkring behöver du ange personnummer och registreringsnummer på bilen. Det är du som ägare och brukare av bilen som också måste stå på försäkringen för att den ska vara giltig.

Steg 2: Välj omfattning

När du klickat på beräkna pris tas du till sidan för att välja omfattning. På en bilförsäkring väljer du mellan trafik- halv eller helförsäkring, samt tilläggsförsäkringar.

Trafikförsäkring - Lagstadgad försäkring som omfattar personskador samt skador på annans egendom.

Halvförsäkring - Innefattar utöver trafikförsäkring ett skydd för brand-, stöld-, glasskador så som stenskott samt motorfel på den försäkrade bilen. Kan även ersätta bärgning och rättegångskostnader.

Helförsäkring - Innefattar utöver ovan skydd även plåtskada på den försäkrade bilen (tex vid krock).

De valbara tilläggsförsäkringarna hos oss är:

Hyrbil - Ersätter dygns- och kilometerkostnad om du behöver hyra bil vid reparation av skada.

Vägassistans – Ersätter självrisken vid bärgning.

Djurkollision - Sänker självrisken vid kollision med djur.

Förare under 24 – Sänker självrisk för skador som inträffar när fordonet har yngre förare.

Steg 3: Välj självrisk, körsträcka och betalning

Om du räknar på en helförsäkring väljer du i nästa steg vilken självrisk som ska gälla vid plåtskada. Självrisk är en försäkringsterm som betyder den andel av kostnaden som du står för vid en skada. En högre självrisk innebär en lägre premie, men alltså också en större kostnad för dig vid skada. Självrisken för de andra momenten framgår i köpflödet.

Du får också uppge hur långt du kör årligen samt hur ofta du vill betala försäkringen.

Steg 4: Välj startdag & ange mobilnummer

Efter att du valt omfattning, körsträcka samt betalintervall och går vidare får du välja startdag. Eftersom trafikförsäkringen är lagstadgad är det viktigt att du tecknar försäkring samma dag som du köper ny bil, samma dag som den ställs på i vägtrafikregistret eller samma dag som din tidigare försäkring upphör. Annars riskerar du att få böter från trafikförsäkringsföreningen.

Efter val av startdag behöver du verifiera ditt mobilnummer. Vi behöver ditt mobilnummer för att kunna skicka dig ditt försäkringsbrev. Ange ditt nummer och klicka ”Spara mobilnummer” så får du ett sms med en fyrsiffrig kod som får anges i nästa steg.

Nu är försäkringen tecknad! I nästa steg behöver du godkänna betalningen. Gå till evoli.se/.... för mer information.

Fick du svar på din fråga?