Alla samlingar
Hemförsäkring
Medicinsk förhandsbedömning
Medicinsk förhandsbedömning
S
Skrivet av Support
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Om du har en sjukdom, är kroniskt sjuk, eller behandlas för en sjukdom eller ett olycksfall innan avresan, finns det risk för att din försäkring inte täcker behandlingskostnaderna för denna sjukdom eller olycksfallet.

Reseskyddet gäller inte för vårdkostnader, resekostnader eller hemtransporter som uppstår efter symtom du har haft och sökt vård för de senaste tre månaderna innan avresan – utan endast vid plötsliga och oförutsedda sjukdomar och olycksfall under resan. En medicinsk förhandsbedömning avgör hur stor risken är att din sjukdom kan komma att kräva behandling under resan och om reseskyddet kan täcka dina kostnader.

Har du de senaste tre månaderna:

  • Blivit behandlad för en sjukdom?

  • Fått din medicinering eller behandling ändrad?

  • Blivit behandlad för ett olycksfall (t.ex. benbrott)?

  • Genomgått en operation?

  • Varit till en vårdcentral/husläkare?

  • Varit på akuten?

  • Varit inlagd på sjukhus?

  • Själv sökt eller fått remiss till en specialist?

Om du svarat nej på alla frågor och svarat ärligt finns inga skäl för dig att undvika att resa. Om du svarat ja på någon av frågorna så kontakta oss så hjälper vi dig med en personlig bedömning.

Fick du svar på din fråga?