Alla samlingar
Villa
Villaförsäkring
Villaförsäkring
S
Skrivet av Support
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Om du äger ett hus behöver du en försäkring som gäller både för huset och för dina saker i huset. En villaförsäkring skyddar ditt hus om det skadas av tex brand, läckage, skadegörelse, översvämning eller skadedjur. Försäkringen ersätter i vissa fall även skador på din tomt. Andra byggnader på tomten som tex ett garage eller växthus kan även ingå men då måste det stå med på försäkringsbrevet.

Du kan läsa mer om egendomsskyddet i villkoret under hem

Stöld och skadegörelse
Försäkringen gäller för skador på dina byggnader och tomtmark, tex vid ett inbrott. Den gäller även för stöld och skadegörelse på fast monterade byggnadstillbehör som tex en markis.

Brand och Blixt
Försäkringen ersätter skador som uppkommit genom tex brand och blixtnedslag

Läckage och översvämning
Du kan få ersättning om huset skadas genom läckage från tex vattenledningar, diskmaskin eller genom översvämning.

Vitvaror
Försäkringen ersätter vitvaror och installationer för bland annat vatten och värme går sönder.

Värdering
När det gäller byggnad som blivit skadad så betalar vi reparation eller ett nytt hus (återställande). För vissa delar gör vi åldersavdrag enligt tabell som beror på hur gammalt det är. Vissa saker värderas med avdrag för ålder och bruk.

Fick du svar på din fråga?