Alla samlingar
Villa
Skadeförebygg dränering och takläckage
Skadeförebygg dränering och takläckage
S
Skrivet av Support
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Om vatten rinner in i huset via dränering eller takläckage så får du inte ersättning för skador i ditt hus. För att minska risken för den typen av skador så behöver du som ägare till ett hus se över ditt hus.

  • Kontrollera din dränering så att den inte har några brister, beroende på hur ditt hus är beläget kan det behövas en omdränering efter 15-40 år.

  • kontrollera regelbundet huses yttertak samt undertaket.
    inspektera husets fasad.

  • rensa hängrännor och stuprör regelbundet från löv och annat så att vatten inte svämmar över.

  • Se till att källarfönster och dörrar är täta.

  • Installera backventiler i golvbrunnar så att vatten inte kan komma in pga baktryck.

  • Se över lutningar nära huset, om det lutar mot huset bör du överväga att ändra lutningen bort från huset.

Fick du svar på din fråga?