Alla samlingar
Villa
Självrisker villa
Självrisker villa
S
Skrivet av Support
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Grundsjälvrisken på byggnad är normalt 3 000 kr om du inte har valt en högre.
Det finns även några moment som har en annan självrisk i försäkringen och dessa är bla

Läckage
Den särskilda självrisken är 6 000 kr för läckageskador. Vid läckageskada som uppstått på grund av läckage genom våtisolering/ tätskikt eller vid dess anslutning till installationer eller övriga byggnadsdelar om våtrummet är 20 år gammalt eller äldre är den särskilda självrisken istället 20 % av skadekostnaden, dock lägst 6 000 kr och max 40 000 kr per skadetillfälle.

Översvämmning och andra naturskador

Vid skada på byggnad är självrisken 10 % av skadebeloppet men lägst 10 000 kr. Om du tecknat allrisk byggnad är denna självrisk istället 3 000 kr.


Hushållsmaskin och installationsskador

Vid skada orsakad av frysning är tilläggssjälvrisken 10 % av skadebeloppet, men lägst 4 000 kr och högst 10 000 kr

Sanering virkesförstörande insekter och bostadsohyra

Självrisken är 0 kr

Fick du svar på din fråga?