Utöver de delar som ingår i en trafik- och halvförsäkring är helförsäkringen det bredaste skyddet som även ger dig ett skydd för vagnskador (plåtskador) eller andra yttre olyckshändelser.

Hittade du svaret?