Vi drar pengar från ditt bankkonto den 27:e varje månad och den betalningen gäller för hela nästkommande månad. Pengarna dras automatiskt ifrån ditt bankkonto och du behöver inte göra någonting förutom att se till att det finns pengar på bankkontot.

Om du precis har köpt en försäkring så sker första betalningen samma dag som försäkringen ska börja att gälla. Om du t.ex köper din försäkring den 16:e och den ska börja gälla direkt så dras pengarna omgående för de dagar som är kvar i månaden. Den 27:e görs en ny automatisk betalning och pengar dras ifrån ditt bankkonto för hela nästkommande månad. 

Hittade du svaret?