Försäkringsgivare för evolis försäkringar är från och med 2022-11-01 Dina Försäkring AB. https://www.dina.se/

Innan dess har evoli haft Eir Försäkring som är försäkringsgivare.
https://eirforsakring.se/

Det framgår av ditt försäkringsbrev vem som är försäkringsgivare för just din försäkring. Du kontaktar dock alltid oss på evoli om du har frågor kring din försäkring.

Hittade du svaret?