Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Självrisken varierar beroende på vad det är som har hänt. Vid helförsäkring (vagnskada) kan du även välja ditt självkostnadspris (självrisk) för att ändra din premie. Högre självrisk ger lägre månadskostnad.

Trafik 2 000 kr

Stöld 4 000 kr

Brand 4 000 kr

Bärgning (assistans) 2 000 kr

Motor/Maskinskada 4 000 kr/8 000 kr. Den högre självrisken gäller för bilar som är äldre än 5 år eller som körts mer än 8 000 mil. För direktimporterade bilar höjs självrisken med 5 000 kr jämfört med svensksåld. Med direktimporterad avses fordon vilket inte importerats till Sverige av tillverkaren eller av denne utsedd generalagent i Sverige.

Glas/Stenskott 40 % av skadekostnaden lägst 2 000 kr. Vid lagning av stenskott är självrisken 0 kr.

Rättsskydd 25 % av kostnaden

Vagnskada/Plåt 4 000 kr, 6 000 kr, 9 000 kr eller 18 000 kr, se ditt försäkringsbrev.

Hittade du svaret?