I en halv-och helförsäkring ingår ersättning för skador på bilen efter brand, explosion eller blixtnedslag. Skador på elektriska kablar efter kortslutning. Försäkringen gäller inte för skador som uppstår genom explosion i motor, avgassystem, däck eller slangar.

Självrisk för brand är valbar och antingen 1500 kr eller 4 000 kr. Den framgår av ditt försäkringsbrev.

Hittade du svaret?