I en halv-och helförsäkring ingår ersättning för skador på bilen efter brand, explosion eller blixtnedslag. Skador på elektriska kablar efter kortslutning. Försäkringen gäller inte för skador som uppstår genom explosion i motor, avgassystem, däck eller slangar.
Självrisk för brand är 4 000 kr.

Hittade du svaret?