I en halv-och helförsäkring lämnas ersättning om din bil stjäls och för skador på bilen efter inbrott/stöldförsök. Försäkringen omfattar också utrustning och tillbehör som är normalt för bilar. Bilen ska vara låst.
För viss egendom finns det beloppsbegränsningar t.ex. ljud-, bild och navigationsutrustning 30 000 kr. Fler begränsningar finns i villkoret. Försäkringen gäller inte vid olovligt brukande.
Självrisk för stöld är 4 000 kr.

Hittade du svaret?