I en halv-och helförsäkring lämnas ersättning om din bil stjäls och för skador på bilen efter inbrott/stöldförsök. Försäkringen omfattar också utrustning och tillbehör som är normalt för bilar. Bilen ska vara låst.

För viss egendom finns det beloppsbegränsningar t.ex. ljud-, bild och navigationsutrustning 30 000 kr. Fler begränsningar finns i villkoret. Försäkringen gäller inte vid olovligt brukande.


Självrisk för stöld är 1 500 kr eller 4 000 kr. Vald självrisk framgår av ditt försäkringsbrev.

Hittade du svaret?