I en halv-och helförsäkring ingår ersättning för reparation eller byte av vindrutor som krossats eller spräckts av t.ex stenskott.
Glasförsäkringen ersätter inte skada vid trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller skadegörelse.
Självrisken är 40 % av skadekostnaden lägst 2 000 kr vid byte av rutan. Vid lagning av stenskott (där rutan inte måste bytas) så betalar vi allting och din kostnad (eller självrisk) blir 0 kr.

Hittade du svaret?