Hyrbil som tilläggsförsäkring
S
Skrivet av Support
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Hyrbil kan tecknas som tilläggsförsäkring till en bil som är halv- eller helförsäkrad i evoli. Om den försäkrade bilen inte kan användas p.g.a. av en skada som är ersättningsbar så lämnas ersättning med 75 % av dygns- och kilometerkostnaden.

Istället för hyrbil kan kontantersättning lämnas med 150 kr om dagen. Ersättning lämnas i högst 45 dagar.

Fick du svar på din fråga?