Kan tecknas som tillägg till en bil som är halv- eller helförsäkrad i evoli. Om bilen skadas vid kollision med djur, så ersätts vagnskadesjälvrisken med högst 6 000 kr, förutsatt om reparationskostnaden överstiger 1 000 kr. Har bilen varken vagnskadeförsäkring hos evoli eller vagnskadegaranti, lämnas ersättning med högst 6 000 kr om reparationskostnaden överstiger 1 000 kr.

Hittade du svaret?