En försäkringsgivare som meddelar trafikförsäkring ska betala en särskild skatt på trafikförsäkringspremien. Skatten är 32 procent på den intjänade premien för en trafikförsäkring under en kalendermånad. (Skatteverket)

Hos evoli är skatten på trafikförsäkringspremien redan inräknad i våra premier så du som kund måste inte ta hänsyn till det när du räknar på ditt pris!

Hittade du svaret?