Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare, dessutom gäller den för det antal familjemedlemmar som har samma bostad och folkbokföringsadress som du.

Det är viktigt att rätt antal personer som ska omfattas av försäkringen - även barnen - finns angivet i försäkringen för att du ska kunna få rätt ersättning vid en eventuell skada. Uppgiften om hur många personer försäkringen gäller för påverkar priset och framgår av ditt försäkringsbrev.

Med familjemedlem menar vi make, maka, sambo, barn samt far- och morföräldrar.

Hittade du svaret?