Alla samlingar
Hemförsäkring
Vem hemförsäkringen gäller för
Vem hemförsäkringen gäller för
S
Skrivet av Support
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare, dessutom gäller den för det antal familjemedlemmar som har samma bostad och folkbokföringsadress som du.

Det är viktigt att rätt antal personer som ska omfattas av försäkringen - även barnen - finns angivet i försäkringen för att du ska kunna få rätt ersättning vid en eventuell skada. Uppgiften om hur många personer försäkringen gäller för påverkar priset och framgår av ditt försäkringsbrev.

Med familjemedlem menar vi make, maka, sambo, barn samt far- och morföräldrar.

Fick du svar på din fråga?