Alla samlingar
Hemförsäkring
Ansvarsförsäkring - om du krävs på skadestånd
Ansvarsförsäkring - om du krävs på skadestånd
S
Skrivet av Support
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Om någon kräver dig på ersättning (skadestånd) för en skada som du orsakat ska du anmäla det till oss.

• vi utreder om du är skadeståndsskyldig

• vi förhandlar med den som kräver skadestånd

• vi för din talan vid rättegång och svarar i så fall också för rättegångskostnader

• vi betalar det skadestånd som du är skyldig att utge om händelsen omfattas av försäkringen.

Fick du svar på din fråga?