Om din hund har bitit en annan person eller hund och då fått ett skadeståndskrav mot dig så ska du anmäla det till oss.

• vi utreder om du är skadeståndsskyldig

• vi förhandlar med den som kräver skadestånd

• vi för din talan vid rättegång och svarar i så fall också för rättegångskostnader

• vi betalar det skadestånd som du är skyldig att utge inom ramen för försäkringsvillkoret.

Hittade du svaret?