Alla samlingar
Hemförsäkring
Min hund har skadat någon
Min hund har skadat någon
S
Skrivet av Support
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Om din hund har bitit en annan person eller hund och då fått ett skadeståndskrav mot dig så ska du anmäla det till oss.

• vi utreder om du är skadeståndsskyldig

• vi förhandlar med den som kräver skadestånd

• vi för din talan vid rättegång och svarar i så fall också för rättegångskostnader

• vi betalar det skadestånd som du är skyldig att utge inom ramen för försäkringsvillkoret.

Fick du svar på din fråga?