Om du som privatperson hamnar i en tvist som kan prövas av allmän domstol så ersätter vi advokat- och rättegångskostnader med upp till 250 000 kr.

Vissa tvister är undantagna, t.ex. tvister som prövas som brottmål, förvaltningsrättsliga ärenden och småmål.

Hittade du svaret?