Om du som privatperson blir utsatt för misshandel eller vissa sexualbrott kan du få ersättning både för eventuell medicinsk invaliditet och för den kränkning du utsatts för.

Ersättning för det brott du utsatts för lämnas med ett schablonbelopp som är olika stor beroende på vilket brott du utsatts för.

Du kan inte få ersättning om du blivit skadad av någon som omfattas av samma försäkring som du eller om skadan har samband med ditt arbete.

Hittade du svaret?