Alla samlingar
Hemförsäkring
Drulle (Allriskförsäkring för lösöre)
Drulle (Allriskförsäkring för lösöre)
S
Skrivet av Support
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Tecknas som en tilläggsförsäkring till din hemförsäkring. Vi rekommenderar alla våra kunder att teckna till Drulle.

Allrisken ersätter skada på eller förlust av lös egendom som inträffar genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse (drulleförsäkring).

Försäkringen gäller bl.a. inte för kontanter eller för stöldbegärlig egendom som förvaras i förråd, uthus eller garage.

Fick du svar på din fråga?