Tecknas som en tilläggsförsäkring till din hemförsäkring. Vi rekommenderar alla våra kunder att teckna till Drulle.

Allrisken ersätter skada på eller förlust av lös egendom som inträffar genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse (drulleförsäkring).

Försäkringen gäller bl.a. inte för kontanter eller för stöldbegärlig egendom som förvaras i förråd, uthus eller garage.

Hittade du svaret?