Alla samlingar
Hemförsäkring
Om du blir sjuk i covid-19 på resan
Om du blir sjuk i covid-19 på resan
S
Skrivet av Support
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Reseskyddet i din hemförsäkring gäller på samma sätt för covid-19 som andra akuta sjukdomar. Du ska ha varit frisk och inte sökt vård för samma eller liknande symptom inom tre månader innan resan. Reseskyddet ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, lokala resor till och från vård och medicin. Vi ersätter merkostnader för kost, logi och hemtransport ifall du blir kvar längre än planerat om det är medicinskt motiverat. Detta ska i förhand vara godkänt av oss eller SOS International.

Fick du svar på din fråga?