Grönt Kort Ryssland och Belarus
S
Skrivet av Support
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Från och med 15 mars 2022* gäller inte Grönt Kort för Ryssland eller Belarus. Det innebär att försäkringar för motorfordon inte gäller alls i dessa två länder.

Om du ska åka till Ryssland eller Belarus efter den 15 mars måste du teckna en så kallad gränsförsäkring (Frontier Insurance) för fordonet vid gränsövergången. En gränsförsäkring täcker trafikansvaret, men den gäller inte för skador på själva fordonet.

* I enlighet med nationellt beslut från Trafikförsäkringsföreningen

Fick du svar på din fråga?